mandag 15. februar 2016

På vingene

Året er 1948. Staten Israel har nettopp blitt etablert og alle nabostatene har svart med å erklære krig. Inklusive Irak. Det internasjonale verdenssamfunnet har vedtatt en våpenembargo for ytterligere vanskeliggjøre situasjonen for denne nydannede staten. Det er her handlingen i Yann (Yann le Pennetier) og Andre Juillards album Mezek starter.

Mezek er navnet gitt til tsjekkiskproduserte Messerschmitt bf 109 flymaskiner. Smuglet inn til landet og benyttet av det israelske flyvåpenet. Det ufrivillig ironiske i å måtte benytte samme type fly opprinnelig produsert av det regimet som gjorde sitt ytterste for å utrydde jøder. Av flyverne som deltar er bare tre født og oppvokst i Israel. Resten er frivillige og i noen tilfelle leiesoldater. En av disse er svensken Bjørn. En mann med mer enn en hemmelighet og albumets hovedperson. Videre dras han mot ikke mindre enn tre kvinner. I en hverdag preget av brå død.
Handlingen dveler ikke så mye på kamphandlingene mellom israelere og arabere. Snarere viser den med all tydelighet splittelsen innad i Israel. Hvor forskjellige grupperinger stod steilt mot hverandre. Yann får også vist det umenneskelige presset disse menneskene levde under der de hadde ryggen mot Middelhavet. Når det gjelder tegningene er det slik at Juillard lenge vært en av mine franske favorittegnere og her gjør han igjen en glimrende jobb. Og til sist kan jeg nevne at jeg har skrevet om et annet album skrevet av Yann og det kan en lese om her.

Ingen kommentarer: