torsdag 5. mai 2011

Kattens lek med leseren

I løpet av de siste månedene har jeg lest ikke mindre enn fem samlinger / bøker tegnet og skrevet av Darwyn Cooke og like før jeg begynte på dette hans julehistorie,`T was the Fight Before Christmas, fra Spider-Man`s Tangled Web vol. 4 og Valentine Day`s historien Open All Night fra Tangled Web vol. 2. Det er i grunnen litt snodig siden jeg før dette så vidt hadde sett navnet hans. Hvordan jeg har klart å unngå å lese noe av ham tidligere er også litt merkelig, men heller bedre sent enn alvor. Jeg har allerede skrevet om den første av hans to bøker basert på Richard Stark`s romaner(Parker : The Outfit og Parker : The Hunter). The New Fontier 1 og 2 kommer jeg tilbake til senere og dermed blir det Catwoman : The Big Score fra 2002 jeg skal skrive om i dag.
Catwoman dukket første gang opp i Batman nr. 1 1940 og ble skapt av Bill Finger og Bob Kane. Hun har jevnlig vært i konfrontasjon med Batman siden det og har flere ganger hatt sin egen tittel. The Big Score starter med at Catwoman har brukt opp det siste av sine ni liv og gått bort. Noe som selvfølgelig ikke er tilfelle. Selina Kyle har bare brukt denne muligheten til å brenne sine broer og flytte fra Gotham. Det går ikke lang tid før hun tvinges tilbake. Blakk og med et desperat behov for penger planlegger hun ranet av et tog hvor Gotham City boss numero uno Frank Falcone(den første gangen jeg så det Falcone navnet var i Miller/Mazzuchelli`s Batman : Year One)skal frakte 30 millioner dollar av sine ulovlig tjente penger. Hun planlegger kuppet og samler siden et team og hvor en av dem er den litt eldre Stark. Han er en av Selina`s tidligere flammer og har helt sikkert ingenting med tidligere nevnte Richard Stark og hans Parker å gjøre. Vel, alt går ikke helt som planlagt og det blir riktig å kalle dette en hardkokt historie. Med The Big Score forteller Cooke historien meget effektivt og en kan klart se hans fortid som animatør. Både med hvordan han bygger opp sidene og det at tegningene har klare likhetstrekk med det han gjorde for Batman og Superman The Animated Series. Mange av dem har et skissepreg og han jobbet som storyboard artist. Videre skifter han mellom fortellerstemmer og Stark får god plass til å fortelle leseren om seg selv. Selve historien er kanskje ikke den mest originale, men hva gjør det når Cooke forteller den så glimrende. Ergo bør en lese denne serien og selv se hvorfor jeg har fått så veldig sansen for Darwyn Cooke.

Ingen kommentarer: