mandag 8. februar 2010

The Last Stand of Leonidas

1999 ble det året hvor Kevin O`Neill gikk fra å være en godt bevart hemmelighet for store deler av det tegneseriekjøpende publikummet til endelig å bli en av de store. Grunnen til dette var selvfølgelig utgivelsen av han og Alan Moore`s The League of Extraordinary Gentlemen. Det som siden er blitt Volume 1 i serien bestod av fem hefter og ble utgitt på America`s Best Comics, som igjen er en del av Jim Lee`s Wildstorm og som Lee solgte til DC Comics i 1999. Moore har hatt helt bestemte meninger m.h.t. DC siden forlaget solgte filmrettighetene til både V for Vendetta og Watchmen uten at han, som skaperen av disse, fikk noen som helst medbestemmelse. Han har vel egentlig sagt at han aldri skulle jobbe for DC noensinne igjen, men dette ble vel unntaket som bekreftet regelen og det faktum at League of Extraordinary Gentlemen er eid av han og O`Neill. Volume 3 er for øvrig gitt ut på nye forlag, nemlig Top Shelf Productions i USA og Knockabout Comics i Storbritannia. Handlingen i The League of Extraordinary Gentlemen er lagt til det en kaller Steampunk verden, en spin-off fra Cyperpunken. Sistnevnte introdusert av William Gibson(Neuromancer m.m.). Selv liker jeg å kalle det retro-futurisme. Her er en på begynnelsen av 1900-tallet og det britiske imperiet er større og mer imponerende enn det noensinne var i vår virkelighet(et eksempel er broen som er i ferd med å bygges over den engelske kanal) og dampkraften har danket ut alle andre energikilder. The League of Extraordinary Gentlemen består av Allan Quartermain(kjent fra H. Rider Haggards bøker, bl.a. Kong Salomos miner), Robert Louis Stevenson`s Dr Jekyll and Mr Hyde, H.G. Well`s Hawley Griffin a.k.a. Den usynlige mannen, Kaptein Nemo (kjent fra Jules Vernes bøker En verdensomseiling under havet og Den hemmelighetsfulle øya) og den eneste kvinnen, Mina Harker, Draculas utkårede i Bram Stoker`s nedtegnelser. Den ansvarlige for å samle disse er etterretningssjefen Campion Bond. Deres første oppgave blir å bekjempe den listige og ondskapsfulle Fu Manchu (et kriminelt geni skapt av den britiske forfatteren Sax Rohmer). Og så dukker Sherlock Holmes erkefiende, Professor Moriarty, også opp. Dette skjer i Volume I. Når en kommer til Volume II er det en invasjon fra en annen planet, ikke ulik den H.G. Well`s beskrev i sin bok og som Orson Welles laget radioteater av i 1937. Begge disse er utgitt på norsk. I The Black Book hopper handlingen frem til 1958 og hvor et styresett ikke ulikt det som ble beskrevet i George Orwell`s bok 1984 (utgitt i 1949) nettopp er blitt styrtet. Her er Quartermain og Harker på leting etter The Black Dossier som kan gi uvedkommende opplysninger om den hemmelige historien til det nå oppløste The League of Extraordinary Gentlemen og siden dette er Moore så er det selvfølgelig mye mer komplisert enn som så. Volume III heter 1900 og her er bare den første tredjedelen av historien kommet ut og serien vil forhåpentligvis bli fullført i mai 2011. Og si at O`Neill overgår seg selv som tegner i disse historiene er ingen overdrivelse og samarbeidet mellom han og Moore er utrolig bra. Også må det være en sann svir å komme tilbake til det forlaget som nektet å utgi seriene hans i ti år med en bestselger av sånne dimensjoner. Og her avsluttes presentasjonen av Kevin O`Neill.

Ingen kommentarer: