fredag 10. september 2010

To be in Japan

Tyske Alphaville sang for 26 år siden om å bli Big in Japan. Amerikanske Lars Martinson debuterte i 2003 som serieskaper med den grafiske romanen Young Men of a Certain Mind. Denne handler om en ung og nesten arbeidsledig serieskaper, som igjen drømmer om å flytte til Japan. Og hvem har ikke tenkt på hvor interessant det ville være å komme nærmere innpå denne kulturen som fremstår vidt forskjellig fra nesten alt annet. En historie jeg leste i Time Magazine på 90-tallet var at det blant unge amerikanske forretningsmenn på 80-tallet ble populært med japanske kjærester. Disse lærte dem språket og skulle dermed gjøre dem bedre forberedt på og omgås sine japanske motparter. Aberet er bare at japansk har en maskulin og feminin måte å snakke på. Noe som ikke satte disse unge amerikanske mennene i et spesielt godt lys. Martinsons grafiske roman var selvbiografisk, men er ikke prologen til den han kom med i 2008. Det var Tonoharu Part 1 og som komplett vil utgjøre til sammen fire deler. I prologen her møter vi hovedpersonen Daniel Wells som vurderer hvorvidt han skal fornye kontrakten sin som assisterende engelsklærer ved et gymnas i byen Tonoharu. Han tenker tilbake på den første tiden og problemene han hadde med språket og ikke minst kulturforskjellene. Hans heller tafatte forsøk på å bli veldig bedre kjent med en annen amerikansk lærer som kom til Japan samtidig med ham. Hun på sin side synes å ha mestret overgangen på en mye bedre måte. I landsbyen hvor han bor er det også noen meget eksentriske europeere og han kommer så vidt i kontakt med disse. Martinson har skapt en, for meg, typisk grafisk roman med Tonoharu. Hvor det ikke foregår mye handling på det fysiske planet, men hvor hovedpersonens selvinnsikt, tanker og følelser er det sentrale i historien. Resultatet er faktisk ganske så imponerende og det blir enda mer når en ser på tegningene. Serien er i svarthvitt og personene er enkelt tegnet, hovedpersonen faktisk karikert. Bakgrunnene er fylt med så mange detaljer at det kan være nærliggende å sammenligne med Chris Ware(Jimmy Corrigan). Og samlet gjør det serien enda bedre. Lars Martinson selv er født i 1977 i Minnesota, hevder å være direkte etterkommer av Harald Hårfagre og har jobbet 3 år som engelsklærer i Japan.


Det jeg er
Er jeg alene
Den dere møter
Er hva jeg
Øver meg
På å bli

Ingen kommentarer: