søndag 24. november 2013

Et innlegg om kun EN tegneserie

Det er vel ikke slik at denne bloggen har et behov for å diskutere det som skjer i den virkelige verden, men i forbindelse med den ufattelige tragedien på Filippinene var det en serie jeg ble minnet om. Det var Josh Neufeld`s A.D.: New Orleans after the deluge. En journalistisk beretning om helt forskjellige menneskers skjebner i tiden like før, under og etter orkanen Katrina`s herjinger i august 2005. En naturkatastrofe som kostet mer enn 1800 mennesker livet og forvandlet en moderne storby til ruiner. Og som nok en gang viste hvor sårbare vi siviliserte mennesker er i forhold til hva naturkrefter virkelig kan være.
Disse fem menneskene vi møter i A.D. kommer fra forskjellig samfunnslag, har forskjellig etnisitet (i mangel av en bedre formulering) og bor spredt rundt omkring i byen. Hvor en i dagene før orkanen traff land trodde at evakueringsordren var en smule overdreven forsiktighet fra myndighetenes side. Dette førte allikevel til kaos på alle utfartsårene ut av byen. Hvor en var sikker på at dikene ville holde og at dette ville bli nok en av de kraftige sensommerstormene en er belemret med i dette området. Hva som skjedde etter at New Orleans var blitt forvandlet til Venezias siste dager. Plyndringen, myndighetenes tafatthet med hensyn til redningsarbeidet og problemene det var med å holde seg i live er noe av det Neufeld beskriver. Og hva som i ettertid ble de mer langvarige konsekvensene av denne katastrofen.
Det hele fortalt på en nøktern og objektiv måte og dog ikke blottet for innlevelse når det gjelder de involvertes problemer og uhyre store vanskeligheter. Tegnestilen reflekterer og understreker denne fremstillingen på en ypperlig måte. Dette er uten tvil en av de beste tegneseriene i denne, forholdsvis nye, sjangeren jeg noensinne har lest og den finnes til utlån på biblioteket. Bare for å bli litt personlig til slutt. Selv fikk jeg denne til jul av en altfor snill storesøster. Skeptisk som jeg er tok det selvfølgelig lang tid før jeg vurderte å lese noe som hadde med virkelige hendelser å gjøre. Vel, så dum viser det seg at jeg er….

Ingen kommentarer: