søndag 14. desember 2008

En Aardvark som pave ?


Senere skal jeg snakke lengere om Dave Sim og hans, til tider, geniale serie Cerebus the Aardvark. Bok 1 til bok 7 har biblioteket bestilt. Geniale Melmoth som forteller en historie spunnet rundt Oscar Wildes siste brevvekslinger. Jakas story som er en av de beste kvinneskildringer forfattet av en kvasifilosofisk kvinnehater. High Society og Church and State I og II som bare er, i mangel av en bedre formulering, hysterisk morsomme og tankevekkende. Allikevel mer om dette senere.

Ingen kommentarer: