lørdag 28. februar 2015

Videre fra 02.02. 2015


I den avsluttende delen av denne barneboken, jeg ikke fikk lest mens jeg ennå var gammel nok, får en da svarene på de spørsmålene en satt igjen med etter å ha lest første del. Neil Gaiman og P Craig Russell m/venner forteller ferdig historien om Nobody Owens og hans uvanlige oppvekst.
 Blant annet får en vite hva Silas agenda virkelig var og Scarlett kommer tilbake og oppdager at Nobody ikke var en imaginær venn. Og med slutten kommer tristheten. Den en føler når en innser at en må gi avkall på barndommen for å kunne bli voksen. Hvor trøsten blir at en har et helt liv igjen å leve og muligheten til selv å bestemme hva det skal fylles med.

Ingen kommentarer: