lørdag 13. januar 2018

Hva var det en vokste av seg?

Det sies at barndommen var en slik vakker og magisk tid. Vel, det var den vel i korte øyeblikk, men mye av denne tiden husker jeg var preget av usikkerhet, utilstrekkelighet og alt man burde være og var redd for. Og denne lengselen etter å bli voksen og selv bestemme hvilke feil valg en kunne ta. Joe Kelly`s I kill giants er  en fortelling fra denne tiden som senere huskes så forskjellig.Barbara Thorson er en jente med ymse problemer. Hjemme er det en fraværende far og en storesøster som har blitt nødt til å påta seg mer ansvar enn det som er forsvarlig..På skolen sliter hun med både lærere og medelever. Og som ikke det var nok har hun satt seg fore å drepe kjemper bare hun vet eksisterer. Det er to ting som gjør at ting starter å endre seg for Barbara. Først at skolepsykologen involverer seg og at hun møter nabojenten Sarah.

I kill giants er en oppvekstfortelling  litt annerledes enn de en har lest tidligere. Hvor problemene som eventuelt Sarah sliter med ikke er de hun blir konfrontert med i fortellingen. Hvordan barn forholder seg til virkelighetens problemer på vidt forskjellige måter. En serie det ville bli naturlig å sammenligne med er Mike Powell`s Swallow me whole. JM Ken Niimura er spansk, bosatt i Tokyo og har plukket opp det beste med det som kan sies å være mainstream tegning manga style.

Ingen kommentarer: