torsdag 4. august 2011

Kvinnefrigjort ?

Det de fleste forbinder med Frank Cho, hvis de i det hele tatt har gjort seg noen tanker om ham, er stripeseriene University2 og Reservatet / Liberty Meadows. Det er kommet tre album av University2 og to av Reservatet på norsk mellom 2001 og 2003. Begge har vært biserier i Tommy og Tigern, Ernie eller Larssons gale verden. Jeg husker bare ikke hvilken av dem det var. Cho tegnet University2 mens han ennå var student ved The University of Maryland. Siden ble han gitt en 15 år lang kontrakt med Creators Syndicate etter å ha endret tittelen til Liberty Meadows. Misnøye med kontrakten og sensur fra syndikatets side førte til at Cho startet å gi ut serien på eget forlag og som månedshefte. Den gis nå sporadisk ut på Image Comics. Jeg må innrømme at jeg har lest fint lite av denne stripen og at det jeg har lest er morsomt på en litt umoden rølpete måte. Hvor de fleste hovedpersonene er dyr med vel menneskelige egenskaper og midt blant dem denne fantastisk vakre kvinnen.Og tegne kvinner er noe Cho behersker til det fullkomne. Noe han får vist i Shanna utgitt på norsk i innbundet utgave i 2006. Opprinnelig en syv hefters miniserie med tittelen Shanna the She-Devil volume 2 og utgitt på Marvel Comics i 2005. Shanna er en kvinnelig motstykke til Tarzan, men hadde en mer sivilisert oppvekst i det mørkeste Afrika. Med et par tragiske unntak. Siden har hun forflyttet seg til Antarktis og Det ville landet / The Savage Land. Hun skal visstnok også være gift med Marvel`s Tarzan-kopi Ka-Zar. Hun dukket første gang opp i bladet Shanna the She-Devil i 1972. På norsk har jeg bare sett henne som bi-serie i Punisher 1-5 i 1991 og til og med nr.1 1992 skrevet av Gerard Jones og tegnet av den framifrå Paul Gulacy.
Så er det slik at Shanna i Cho`s versjon ikke er den opprinnelige, men et resultat av et genetisk eksperiment. I gangsatt av nazistene for så og først bli oppdaget av en gruppe amerikanere mange år senere. Hun har krefter nesten like en superhelt og er fullstendig befridd for det hatet originalen nærer for skytevåpen. Hun blir en del av denne gruppen som befridde henne fra det overdimensjonerte reagensglasset hun hadde befunnet seg i. Siden de alle befinner seg i Det ville landet er det en sann overflod av forskjellige arter av dinosaurer. Og disse er ikke videre vennlig innstilt overfor inntrengerne. Det hele blir en kamp for å overleve mot disse etter sigende utryddede blodtørstige reptilene. Da kommer kreftene til Shanna og de andre egenskapene hennes godt til nytte. Dette er en serie med en no-brainer historie og hvor Cho`s fantastiske tegninger veier opp for det. En serie en leser, blir godt humør av og for så å tenke at en burde jo også lese den nylig utkommede norske oversettelsen av Paul Auster/ Paul Karasik/ David Mazzucchelli`s City of Glass. Alt til sin tid.

Ingen kommentarer: