torsdag 11. august 2011

More Moore (2)

Moore sa farvel til mainstreamen i 1988 og i 1993 var han nesten nødt til å ønske den velkommen igjen. Nesten blakk og hvor hans virkelig store prosjekter, Big Numbers og forlaget Mad Love, var blitt parkert. Nå var det vel ikke bare økonomi som stoppet dette. En annen grunn var vel hvor omfattende prosjektet Big numbers viste seg å være.Moore søkte hen til det nystartede forlaget Image Comics og det tok ikke Moore mer enn par år å se at disse tilsynelatende idealistiske gründerne var blitt minst like kyniske som de to store forlagene alle hadde flyktet fra. Mer om det senere. I et senere innlegg skal jeg og ta for meg noe av det han gjorde i denne perioden og hva han startet med og fullførte senere. Året var altså 1993 og det jeg har tenkt nå var å ha en gjennomgang av de Moore seriene jeg kjøpte. Dette blir altså ikke en fullstendig oversikt over de seriene Moore skrev for Image. Den finner en på : http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Moore_bibliography
Nå hører det med til historien at jeg kjøpte en god del av dem siden jeg er litt fan av ham. Moore gjorde flere ting på Image før 1993, men hoveddelen av det han skrev er etter. Todd McFarlane var en av de første til å ansette Moore. McFarlane var den mest populære av tegnerne som hadde forlatt Marvel Comics for å starte Image. Hans serie Spawn som han startet med å skrive og tegne selv ble en formidabel suksess og hvor nr. 1 kom i et opplag på 1,7 millioner eksemplarer. Så gikk det litt trått og derfor hyrte McFarlane fire kjente forfattere for å skrive hvert sitt hefte. Disse var Moore(8), Neil Gaiman(9), Dave Sim(10) og Frank Miller(11) og senere skrev Grant Morrison(16-18). Av disse er vel McFarlane nå på talefot med cirka ingen av dem. Moore skrev videre manus til Spawn nr. 37, miniseriene Spawn: Bloodfeud 1-4, Violator: 1-3, Violator vs. Badrock 1-4 og Spawn/WildC.A.T.S. 1-4. Disse seriene er vakkert tegnet og totalt bortkastet lesning på tross av at Moore har skrevet dem. Å kalle det for venstrehåndsarbeid vil være å rose dem unødvendig. Det irriterer meg også en smule at jeg kjøpte disse heftene. Og i særdeleshet at jeg har Spawn 1-70. Jeg var så naiv at jeg trodde det før eller siden måtte bli bedre. Noe som var mye bedre var den seks hefters miniserien 1963. Her samarbeidet Moore med kollegaene fra Swamp Thing tiden. Disse var John Tottleben, Steve Bissette og Rick Veitch. Dave Gibbons og Don Simpson(Megaton Man og Border Worlds)var og med som rentegnere. 1963 var en hyllest til Marvel`s glansperiode på 60-tallet hvor tegneren Jack Kirby var på sitt aller mest kreative. Videre var det en godmodig parodi på Stan Lee`s historier og kommunikasjon med leserne via hans Marvel Bullpen. Ikke at denne periodens serier er blant mine favoritter så er Moore litt mer enn bare morsom og tegnerne gjør en utmerket jobb med å kopiere mesteren. Det var også meningen at det skulle komme et Annual, men det ble det aldri noe av. Tegneren her skulle vært Jim Lee og han var og en av Image-stifterne. Og det er når Moore begynner å jobbe for hans Wildstorm at det virkelig blir snakk om leseverdige serier.

Ingen kommentarer: