tirsdag 14. august 2012

STARMAN (2)

Opal City er en by som lenge har hatt en plass i DC universet, men med Starman gikk den fra å være bare et navn til noe mye mer. Robinson og Harris skapte denne havnebyen i midtvesten, grunnlagt av en sjørøver og lot den bli det fremste eksemplet på Art Deco arkitektur i et hvert tegneserieunivers, ikke bare DC. Byen står da også godt til mange av karakterene som bor der. En av disse er The Shade. Tidligere en av de som jevnlig sloss mot The Flash og da snakker en om den opprinnelige Golden Age The Flash Jay Garrick. Nå har han derimot pensjonert seg og bosatt seg i Opal. Han kan for øvrig se for seg en lang pensjonisttilværelse siden hans skyggekrefter har gjort ham tilnærmet udødelig. Mer om dette siden.

Noe som var nokså regelmessig i hefteutgivelsene, men som forsvant med de samlede utgavene var From the Shade`s Journals. En til to sider med tekst hvor Robinson lot oss få innsikt i The Shade`s nesten 150 år lange historie. Og hans like lange vendetta med familien Ludlow. Det en må beundre hos denne familien er deres utholdende hat. Fordi når en ser på hvor mange av medlemmene som har mistet livet blir det et skremmende antall. I løpet av disse blir en også kjent med den som har The Shade som alter ego og som ble døpt Richard Swift et sted i England tidlig på 1800-tallet.

Noe som har kommet med i samlingene er enkeltheftene i serien Times Past. Med jevne mellomrom kom disse historiene hvor Robinson brukte sin enorme viten om DC`s Golden og Silver Age til å fortelle nye historier om gamle hendelser og helter. Dette var historier som ga en bakgrunnsstoff for hva som ville skje videre i handlingen og hvor en også fikk vite mer om karakterene som dukket opp i serien. Disse historiene ble tegnet av en rekke forskjellige tegnere og var ment som et pusterom for Tony Harris som umulig ville klart å tegne 12 hefter pr. år. Og i den første historien møter en The Shade og Oscar Wilde i 1880-årenes Paris og tegneren var en av våre danske helter, nemlig Teddy Kristiansen.

Med nummer 5 kom den første av de historiene som gjorde at jeg mener dette er den beste superheltserien noensinne. Talking With David, `95 og Jack møter sin avdøde bror David. I løpet av en natt får de avklart noen av de problemene de aldri snakket om når begge var i live. Hva ville vel de av oss som har opplevd å miste en av sine nærmeste gjort for å kunne oppleve det samme. David forteller Jack at dette vil gjenta seg en gang pr. år og disse historiene er seriens desiderte høydepunkt i en serie uten annet enn det. Noen av dem så rørende at jeg får litt klump i halsen bare å tenke på dem. Og de som nå ikke har forstått at dette er en serie en MÅ lese får stå.

Ingen kommentarer: