mandag 12. mai 2014

Alternativ historietime

Über (Avatar Press) av den britiske forfatteren Kieron Gillen og tegneren Canaan White er en av disse alternativhistorie beretningene. Hva som ville skjedd hvis det hadde inntruffet istedenfor. Slik tenkning finner jeg ganske interessant og hjemme har jeg boken What if? Hvor en rekke krigshistorikere tar for seg forskjellige alternative scenarier. Et av dem er om assyrerne i 701 før vår tid hadde erobret Jerusalem, for så å spre de i fangetatte innbyggerne til de forskjelligste hjørnene av riket. Helt ulikt jødenes opphold i Egypt og Babylon hvor de forble samlet. Og dette ville ha inntruffet før de hadde rukket å samle materialet som ble til det gamle testamentet. Da hadde vi vel kanskje ennå feiret midtvintersblot.
Handlingen i Über starter i Berlin de helt siste dagene i april. Sovjetiske styrker har kommet inn i byen og tyske militære og sivile gjør seg klare til å kapitulere. Hitler sitter i bunkeren og har både pistol og gift klar. Da dukker general Sankt opp med det som kan bli redningen for det tredje riket. Overmenneskene nazistene har fablet om og denne gangen i levende live. De fleste av dem mye sterkere enn vanlige dødelige og med en evne til å tåle å bli skutt på av både kuler og granater. Så er de tre eksepsjonelle, her kalt battleships, som har blitt gitt nær gudelignende krefter. Og når disse tas i bruk går det meget hardt utover den sovjetiske krigsmakten.
Forskningen som har gjort disse uhyrlighetene mulig har skjedd i en leir i Østerrike nær den sveitsiske grensen. Grunnlaget for forskningen har en funnet i dokumenter av mulig utenomjordisk opprinnelse. En har bare fått oversatt mindre enn en tredjedel av disse. En av forskerne er norske Freya Bergen(sic). Hun viser seg å være en britisk spion ved navn Rebecca. Hun flykter med en kopi av oversettelsen og kommer frem til hjemlandet og de allierte er i stand til å skape sine egne overmennesker.
Über er en vanvittig voldelig serie, men å lese skildringene av all denne volden blir et nødvendig onde for å komme videre i en historie som er ytterst fascinerende. Det at Gillen lar virkelige personer som Churchill, general Guderian og Hitler være en del av den forsterker dette. Denne samlingen inneholder de seks første heftene i denne serien og cliffhangeren den ender med er en smule annerledes. Tegningene er som nevnt i innlegget nedenfor.

Ingen kommentarer: