tirsdag 13. mai 2014

Guilty, guilty, guilty pleasure.......

Crossed (Avatar Press) er en fryktelig serie og allikevel klarer jeg ikke la være å lese den. Den er forheksende med all sin beskrivelse av fornedrelse, død og generell jævelskap. Hvor det basalt onde har tatt over og hvordan en som menneske skal overleve i en slik verden. I denne, den syvende samlingen av Crossed: Badlands, er den første historien om en mann, en trygt kan kalle ikke helt vellykket, som forråder sine egne for å kunne overleve og samtidig studere The Crossed på nært hold. Med en utdannelse som antropolog ser han disse tydeligere enn noen andre har gjort tidligere. Og han finner at en av dem skiller seg ut. Mer intelligent og kalkulerende enn resten og i stand til og ikke å gi etter for sine øyeblikkelige behov. En som er i stand til å organisere disse hordene av tortur- og drapsmaskiner. Noe som igjen kan få store konsekvenser for den resterende menneskeheten. Med unntak av dem han forråder. Historien har da også fått tittelen Quisling. Skrevet av Christos Gage som har gjort suksess hos Marvel og også skrev Vertigo Crime: Area 10, nevnt tidligere.
Historie nummer to, Breakdown, har David Lapham skrevet. Han har etter hvert skrevet en rekke av disse historiene fra dette helvete på jord og er deprimerende flink. Her er hovedpersonen en ung kvinne, Amanda, hvis mentale helbred ikke er helt i vater. Og som, sammen med to andre like skrullete, har livnært seg som kannibaler. Mens hun er ute på jakt blir hun overrasket av en gruppe av The Crossed. Disse har funnet frem til sin perverterte utgave av kristendommen og helt nye ritualer. Da disse så har dratt videre kommer Amanda frem fra skjulestedet sitt og i prosessen faller en murstein i hodet på en som ikke er smittet. Han tilhørte en gruppe som følger etter de nevnte smittede. Hun treffer disse og Amandas problem blir så: Hvordan skjule en ulykke i en verden av så mye død. Hennes valg preges av at psyken hennes allerede var rimelig smadret. Så dette ble enda en katarsis og hvor en som pasifist kan si at en har gjort ET godt valg.

Ingen kommentarer: