torsdag 14. august 2014

Hva som finnes i mine bokhyller (3)

Pat Mills var en av de som reddet britiske serier på 70-tallet. Hva det var han gjorde kan jeg kanskje komme inn på ved en senere anledning eller så har jeg kanskje allerede gjort det. Det jeg skal nevne nå er hans samarbeid med Kevin O`Neill, kjent som tegneren av Alan Moore`s League of Extraordinary Gentlemen. Sammen skapte de den geniale serien Nemesis og første episode av denne ble trykket i 2000 AD i juli 1980. For samme publikasjon tegnet han også episoder av Ro-Busters og ABC Warriors. Deres gjennombrudd i USA kom med den enda mer geniale Marshal Law på Epic-Marvel (nevnt flere ganger, men her er et innlegg).
Men deres felles debut (O`Neill hadde tegnet en historie for DC året før) på det amerikanske markedet var Metalzoic utgitt i serien DC Graphic Novels i 1986 . Utgitt i et ukjent format for amerikanske lesere og med en historie som kun kan betegnes som sær. En jord etter at den store katastrofen har inntruffet. Maskiner har blitt transformert til dyr og mennesket og resten av det naturlige dyrelivet har forsvunnet. Vi følger en flokk av hva som må sies å være denne verdenens versjon av elefanter. De møter en rekke hindringer og farer, men flokken leder gammel, vis og ennå sterk. Vår versjon av disse dyrene vandrer p.g.a. tilgang til mat og drikke, mens i Metalzoic er det snakk om tilgang på kraft.
Metalzoic er ingen dårlig serie, men det er ting å utsette på den. Det at O`Neill synes å ha moderert og tilpasset tegnestilen for et mer fintfølende publikum er den viktigste innvendingen. Personlig er jeg vel ikke så overbegeistret for fargeleggingen heller. Også er det dette at når en skal få en fot innenfor det som var verdens nest største tegneseriemarked så bør en vel komme opp med noe mer tilgjengelig enn denne historien. Selv med disse innsigelsene kan jeg ikke huske at O`Neill har gjort noe som kan sies å være dårlig og heller ikke Metalzoic. Det må da være en grunn til at jeg har to av denne der hjemme.

Ingen kommentarer: