onsdag 22. desember 2010

Enda en serie alle burde lese, men som jeg .....

Julen er jommen travel selv om en ikke bidrar med noe som helst til forberedelsene. Og alt blir bare bedre når snøstormen, som har latt vente på seg, endelig ankom. Jeg har ikke skrevet så mye den siste uken, mest fordi jeg har jobbet rimelig mye også er det noen andre ting som har kommet i veien. Det er slutten på året og listene dukker opp over alt. Nå skal ikke jeg sette opp en slik, men bare snarere konstatere at flere av titlene innkjøpt til biblioteket dukket opp på flere av dem. Dermed kan jeg hevde at jeg ikke har gjort en helt talentløs jobb, bare nesten. Forøvrig er flere av de andre titlene jeg fant på disse listene, som oppsummerer tegneserieåret 2010, forhåpentligvis allerede bestilt. Så var det en julepresang igjen å kjøpe. Ennå engang var mottakeren meg selv. Det var sjette samling i serien Rex Mundi. Tittelen er Gate of God og er den siste og avsluttende bok i denne serien. En av grunnene til dette var at forfatteren Arvid Nelson følte at hver ny bok han leste om gralslegenden, som er det sentrale i hele historien, bare ble vanskeligere å lese og forstå. Og at han i løpet av sitt voksne liv har rukket å lese en hel del av dem. Handlingen er lagt til et alternativt Europa i begynnelsen av 1930-årene og fascismen er også her i ferd med å vokse seg til en stor politisk maktfaktor. I denne virkeligheten var det ingen Martin Luther eller Jean Calvin. Dermed er den katolske like enerådende som den var i vår middelalder. Vår helt er doktor Julien Sauniere og han blir trukket inn det som viser seg å være den største hemmeligholdelsen denne verdenen har sett. Og som mange ganger før er det hvorvidt Maria Magdalena skulle ha omgåttes Jesus på en annen måte enn bare være en av disiplene. Og hvilke følger det ville få hvis hun tok med seg følgen av det hele og bosatte seg i Sør-Frankrike. Nelson sier selv i forordet til denne samlingen at hele denne legenden er sannsynligvis fabrikkert av noen få franske krypto-fascister på 50-tallet og at dette ble tatt for guds sanning av den engelskspråklige verden tidlig på 80-tallet. Og siden har det bare ballet på seg. Forfatteren selv, som for øvrig bekjenner seg til Bahá'í-troen, ser gralsmyten som en lignelse for tjeneste. For hver enkelt individ og for menneskeheten som hele. Uavhengig av religiøs tilknytning. Det jeg ser når jeg leser Rex Mundi er en knakende godt fortalt historie og litt varierende tegneferdigheter hos de to hovedtegnerne av serien. Denne serien har jeg skrevet litt om før og skal nångång få sagt noe mer utfyllende om den.

Ingen kommentarer: