lørdag 11. desember 2010

Teppeveverens blues

Det er ikke slik at jeg er kommet inn i en trend, men serien i dag har også jøder i hovedrollene. nærmere bestemt en jødisk teppevever ved navn Mendleman. Han bor i en liten jødisk landsby et eller annet sted i Øst-Europa rundt forrige århundreskifte. Han er nygift og konen venter deres første barn. Han spenner eselet foran vognen og drar til den større nabobyen for å selge sine siste tepper. Han er ikke klar over at det vel kan bli slik. Når han kommer frem viser det seg at butikken han vanligvis selger til har blitt en billigbutikk og dermed står Mendleman uten kjøper. Noe som passer dårlig med den kommende familieforøkelsen og at dette er sent på høsten. Når han oppsøker en spåmann så blir ikke usikkerheten om fremtiden mindre. Historien er kanskje ikke all verden der den viser hvordan økonomiske endringer får innvirkning på enkeltskjebner. Det som gjør denne serien så enestående er hvordan James Sturm klarer å levendegjøre dette markedet og menneskene som befinner seg der. Slik jeg ser det må det ha vært slik livet artet seg i disse små byene rundt 1900. Det er så vakkert skildret og allikevel stilisert tegnet. Fargeleggingen er meget sober og med ideen om at less is more. Noe som helt klart stemmer i dette tilfellet. Denne serien kan leses på ganske kort tid, men den er slik at en igjen vil gå tilbake å se hvordan Sturm klarer å skildre så mye ved hjelp av noen få tegninger. Hvor han mer antyder enn gir leseren en overtydlig forklaring. Serien det er snakk om er James Sturm`s Market Day og som igjen er utgitt av forlaget Drawn & Quarterly i år. Dette forlaget er da også kjent for å holde et visst kvalitetsnivå på sine serier. Dette er allikevel en av de beste seriene jeg har lest fra dem. James Sturm selv er født 1965 i New York og debuterte med Down and Out Dawg i 1988. Dette var striper han hadde laget for college avisen, som han siden ga ut på eget forlag. Etter dette har han vært bidragsyter til Art Spiegelman`s antologi Raw og bl.a. gitt ut en trilogi med historiske serier, som er samlet i James Sturm's America: God, Gold and Golems. Som blir noe av det neste jeg skal lese. Og igjen bare nevner jeg at Market Day er en grafisk roman hvor historien kanskje overgåes av det grafiske og at en som leser virkelig vet å sette pris på det.

Ingen kommentarer: