mandag 29. september 2014

Hvor jeg beskjedent klapper meg selv på skulderen

I løpet av helgen skjedde det jeg har gått og ventet på i løpet av det siste halve året. Denne bloggen passerte hundretusen sidevisninger(jeg har ikke tort å sjekke hvor mange av disse er mine). Nå er vel ikke dette et altfor stort antall her ute på verdensveven, men selv er jeg ganske fornøyd. Tatt i betraktning at jeg har gjort minimalt med å promotere den. Jeg er ikke registrert på noe bloggkart, har ikke lagt inn spesielle søkeord og hvis en googler tegneserier finner en denne på side tre, rett bak Tegneserier – Norsk Vg2 og Vg3 SF - NDLA (vanligvis er den på side 4 og ved et tilfelle dukket den ikke opp i det hele tatt).
Nå er det jo gått en stund siden oppstarten fredag 05.12. 2008 og med et snitt på sekstentusen sekshundre og sektisyv lesere i året så kunne en jo ønsket seg mer oppmerksomhet. Det at dette må være den mest omfattende bloggen på norsk om tegneserier burde vel kanskje generert mer interesse, men å starte og klage på slike ting vil fort ende opp med å bli sutring og det var ikke hva jeg hadde tenkt å gjøre nå.
Statistikk derimot er interessant. Med denne google-bloggen kan en få riktig så mye nerdete informasjon. Hvor en på et kart kan se hvor i all verden de forskjellig besøkende kommer fra, når i løpet av en uke det er mest trafikk og hvor en får oppsummert de besøkende. For eksempel har det i dag vært 1 fra Thailand, 9 fra Tyskland, 25 fra Norge og 32 fra USA. Til sammen mer enn dobbelt så mange utenlandske, ingen fra andre skandinaviske land, enn norske. Noe som er litt pussig. Men hvem har tid til å klage når en kan utsette det til i morgen.

 Illustrasjonene er av Marc Bati

Ingen kommentarer: