torsdag 24. oktober 2013

Ville vesten er nesten som før (4)

Bare for å fortsette denne rekken av innlegg som tar for seg hva jeg har lest av westernserier disse tiårene siden jeg startet å lese. Det er kanskje ikke det mest fascinerende, men selv er jeg overgitt hvor mye det har blitt og hvordan denne sjangeren nå er nesten helt borte. Nå en forsøksvis nitidig gjennomgang av den kanskje beste av dem og hva som er blitt utgitt på norsk.
Jean-Michel Charlier var en belgisk tegneserieforfatter (selv har jeg alltid innbilt meg han var fransk) og hadde rimelig bra med suksesser på sin curriculum vitae. Nå skal jeg ikke liste opp alle disse, men bare skrive om den største. Den skapte han sammen med franskmannen Jean Giraud og denne debuterte i bladet Pilote nr. 210, 1963 og den opprinnelige tittelen var Fort Navajo. På norsk dukket den første gang opp i Tempo nr. 44, 1969 og med navnet Løytnant Winston. Senere ble det til Løytnant Blueberry og fra og med album nr. 19 bare Blueberry. Noe jeg ikke hadde tenkt på er at i år feirer denne serien 50-års jubileum. Og med unntak av de helt første albumene så holder den seg overraskende godt.
Hvordan Charlier og Giraud kom i kontakt med hverandre kom til som en følge av at belgieren Jije (Jije tegnet siden sidene 28-36 nr. 1, 28-36 i album 2 og 17-32 i nr. 4) anbefalte Giraud for Charlier, ettersom denne hadde vært Jijes lærling og senere assistent på albumet Veien til Coronado (1961). Vel, Charlier rakk å skrive de treogtyve første albumene i hovedserien. Videre alle de tre albumene i serien Den unge Blueberry. Disse var med kortere historier fra borgerkrigen og tegnet av Giraud. Og de tre første i serien Blueberrys unge år tegnet av New Zealenderen Colin Wilson. Charlier og Giraud skapte også westernserien Jim Cutlass og hvor han skrev de to første. Disse har på norsk blitt utgitt i Colt. Charlier gikk bort 10.07.
1989.
 Etter dennes bortgang tok Giraud på seg forfatteransvaret og skrev de resterende fem i hovedserien pluss Apasjer som ble utgitt i Egmonts serie Legenden om Blueberry bok 14. Videre skrev han de tre albumene i serien Marshall Blueberry. Her var de to første tegnet av William Vance og utgitt på norsk første gang i Caliber. Det tredje ble tegnet av Michel Rouge og som tidligere hadde rentegnet sidene 15 til 35 i album nr. 19, Skatten. Alle disse ble utgitt i Legenden om Blueberry bok 5, U.S. Marshall.
 Francois Cortegianni overtok som forfatter på Blueberrys unge år. Wilson tegnet til og med nr. 6 og deretter overtok Michel Blanc-Dumont. Det kom tre album til på norsk og minst tre til er blitt publisert i Legenden om Blueberry bok 17, Slakteren fra Cincinatti (forelopig siste bok i denne serien). I alt er det kommet 19 album. Giraud skrev også videre på Jim Cutlass og her ble Christian Rossi ny tegner og album 3 og 4 kom på norsk i Caliber. Det kom ytterligere tre til på fransk. Jean Giraud gikk bort 10.03. 2012.

Ingen kommentarer: