mandag 3. november 2014

Hva skal en kunne si.........

I det siste har jeg sittet hjemme og lest meg gjennom hefter utgitt på Wildstorm og America`s Best Comics. Wildstorm var det Jim Lee, en av grunnleggerne av Image Comics i 1992, kalte sin del av det nye forlaget. De første store titlene var Stormwatch og WildC.A.T.S. Senere fikk han knyttet til seg Warren Ellis som skapte serier som Planetary, The Authority og Global Frequenzy. Kurt Busiek`s Astro City, James Robinson` Leave it to Chance og Terry Moore`s Stranger in Paradise utgjorde underbruket Homage Studios. Cliffhanger var et annet imprint med fokus på hovedsakelig fantasy-serier. Noen av disse, og andre Wildstorm titler, ble utgitt på norsk i Terra Incognita(15 nr. i 2001-2002).
Hans største triumf var når han fikk lokket til seg Alan Moore og ga ham muligheten til å utgi seriene sine på America`s Best Comics. Bare for å dolke Moore i ryggen da han solgte hele kostebinderiet sitt til DC i 1998 og hvor han sammen med Dan Dido nå er ansvarlig utgiver. Moore skapte allikevel et par glimrende serier: Promethea og The League of Extraordinary Gentlemen. Et par mer ordinære: Tomorrow Stories og Tom Strong. Og en jeg til nå har forholdt meg helt likegyldig til: Top 10 og avleggerne av denne. Det sier seg selv at han nå utgir The League of Extraordinary Gentlemen, den eneste serien han ennå skriver av disse, på forlaget Top Shelf i Nord-Amerika.
Så var det tilbake til disse heftene. Noen har jeg fått og andre kjøpt veldig billig. Det som kjennetegner dem er at det er ingen lengre sammenhengende serier blant dem. Det er både frustrerende og en smule interessant når handlingen f.eks. slutter i hefte nr. 2 og fortsetter videre i nr. 6. Spesielt i de mer generiske superheltseriene hvor nesten ingenting skjer. Det var en del The Authority hefter blant dem og en kunne følge nøye med kvaliteten som sank for hver ny forfatter serien fikk. Det var for øvrig krangelen om en ide til denne serien som gjorde Grant Morrison og Mark Millar til bitre uvenner.
Så var det tre hefter i den seks hefters miniserien Terra Obscura hvor Moore og Peter Hogan har kommet opp med historien og Hogan har skrevet den ferdig. Noen få hefter med Top 10 skrevet av henholdsvis Zander Cannon og Paul Di Filippo og selv om Moore ikke har skrevet disse er det ingen god grunn til å bruke for mye tid på disse eller de han skrev. Og det har tatt meg lang tid å innse, men det er ikke slikt at alt Moore har hatt befatning med blir lesverdig.
Hva skal en lese av disse titlene utgitt på Wildstorm? Vel, et lite utvalg og en bør få med seg Moore`s tid som forfatter av WildC.A.T.S. samlet i Homecoming og Gang War. Hans historie om  Majestic, inkludert i samlingen Mr Majestic(2000), og en av de bedre Superman historiene noensinne. Leave it to Chance og Astro City er selvsagte (Terry Moore var bare hos Homage rundt åtte utgivelsers tid). Danger Girl og Battle Chasers var to av flere bra titler utgitt på Cliffhanger og er, som sagt, utgitt på norsk. Og selvfølgelig så mye som mulig av det Warren Ellis skrev for Wildstorm.

Ingen kommentarer: