fredag 14. august 2009

En tegneserienes Don Quijote ?

Hvordan allting er ment å være, bør være noe gud/guder har full styring på. For de av oss andre som mener at livet er kaos parret med en smule heldige omstendigheter sildrer tilværelsens bekk videre. Dårlig billedbruk allerede brukt kan jeg ta fatt på å skrive om dagens serie. Her er det snakk om en av Francois Bourgeons serier. Bourgeon er vel mest kjent for sin fem album lange serie Vindens passasjerer. Utgitt på norsk av Cappelen i perioden 1986-87. Hans nyeste serie er Cyanns saga som til nå har kommet ut med fire album. Den første av disse er fra 1700-tallet og serien om Cyann er en science fiction serie, men den serien jeg skal skrive om har handling fra den mindre trivelige delen av høymiddelalderen (litt usikker på hvorvidt noen del av middelalderen kunne kalles trivelig).

Skumringens Venner kom på norsk i tre bind fra 1988 til 1990. Vi skal tilbake til en middelalder hvor det overjordiske og underjordiske spiller en stor rolle i menneskenes liv. Her er den dagligdagse grusomheten vanlig og den overtroiske uvitenheten gitt i gave fra fødselen. Dette gjelder alle de som er født ”vanlige” mennesker. Siden hadde en kirken og adelen som hadde muligheten til å fatte litt mer av hva jordskiven inneholdt.

Vår helt er en navnløs og vansiret ridder. Han redder en ung gutt, Anicet, fra å bli hengt etter en massakre i dennes landsby. Fra samme landsby kommer den utstøtte jentungen Mariotte og begge blir ridderens tjenere. Som alle riddere, både før og etter, må den navnløse gjennom en rekke prøvelser. Disse blir overvunnet i løpet av de to første albumene, Den forheksede tåkeskogen og Den sjøgrønne byens øyne. Det tredje og siste albumet er Malaterrenes siste sang. Albumet skal visstnok ha veldig mye til felles med Ingmar Bergmanns film Det Syvende Innseglet. Her er det ridderen skal oppfylle sitt ønske om å bekjempe all verdens ondskap og hvorvidt han lykkes må en lese albumet for å finne ut av.

Francois Bourgeon er født i Paris i 1945 og debuterte som serietegner i 1971. Ved siden av å være en fantastisk serieskaper er han også kjent for sin vektlegging på det historisk korrekte i sine serier (litt vanskelig i sagaen om Cyann). Ved senere anledninger skal jeg ta for meg de to andre seriene til Bourgeon. Nå vil jeg ikke gjøre mer enn å oppfordre til å lese Skumringens venner.

4 kommentarer:

Jo sa...

Selv om du varsler at du kommer tilbake til Vindens passasjerer, snes jeg det er på sin plass å nevne at denne serien nå fortsettes, 25 år etter. Det skal komme en historie fordelt på to album. Første del skal komme på fransk i september og del 2 skal komme i 2010. Disse vil sikkert bli utgitt på dansk, og kanskje også på norsk? Hele eller deler av handlingen vil tydeligvis foregå i Amerika (noe som også stemmer godt med den ene siden som ble publisert i siste nummer av det strålende magasinet (A suivre) i 1997).

l.g. sa...

Kommer ikke de to albumene som en følge av at forlaget saksøkte Bourgeon for kontraktsbrudd og dermed forsinket serien om Cyann med flere år ? Jeg må forøvrig si at jeg gleder meg til fortsettelsen, siden slutten på album fem var vel åpen.

Jo sa...

Jeg har ikke hørt om kontraktsproblemene tidligere, men Bourgeon har vel aldri jobbet særlig fort (gjør bl.a. MYE research). Jeg har nok ikke lest Vindens passasjerer siden de kom, men husker historien som ikke helt fullført.

l.g. sa...

Noe må det ha vært siden han har ventet over 25 år med fortsettelsen og jeg tror jeg leste om problemenene med forlaget et sted på nettet.