mandag 30. november 2009

Hvis en reisende en vinternatt (2)

Vindens passasjerer fortsetter i album nr. 2, Fangeskipet. Nå har det seg sånn at før engelskmennene oppfant konsentrasjonsleire under Boerkrigen (1899-1902) brukte de kondemnerte krigsskip. Disse ble strandet og ble dermed landfaste fengsler for krigsfanger. I et slik har Hoel havnet. Fangene er alle sjømenn og blir derfor dette skipets undertrykte mannskap og fangevokterne er skipets kaptein som ser at de helst dør av sykdom og sult eller at de ganske enkelt dreper hverandre. Sjømennene om bord vet at dette fort kan bli deres siste dødfødte seilas. De innsattes eneste mulighet er flukt, siden en ikke vet når det eventuelt skulle komme en fredsavtale som gjør hjemreisen til en mulighet. Siden Isa har lagt sin elsk på Hoel er hun bare kilometre unna og planlegger nettopp denne.
Hennes medsammensvorne er den britiske kjøpmannsdatteren og seksuelt frisinnede (sosial status og tidsperiode tatt i betraktning) Mary. Hun har ansatt Isa som selskapsdame og som følge av at hun har klart å bli en smule gravid. Siden hun tilhører en familie med mer enn bare litt puritanske røtter er det bare et tidsspørsmål før hun blir kastet ut hjemmefra. Siden hun har et forhold til en ung offiser i fangeskipets vaktstyrke gjør det henne ekstra godt egnet til å hjelpe Isa med planleggingen av flukten fra fangeskipet og England. Det eneste aberet er hvorvidt Hoel klarer å holde seg i live inntil planen blir satt i verk. Grunnen til denne frykten er at miljøet om bord på fangeskipet ikke er preget av solidaritet eller felles skjebne felles trøst. Blant fangene er det den sterkestes rett og med det en form for situasjonsbestemt homoseksualitet(det ville bære helt feil å kalle det homofili siden det har så godt som ingenting med kjærlighet å gjøre) en ser i ekstreme fengselsmiljø. Slik begynner dette albumet og det vil bli en fortsettelse i bind 3, men med hvem ?

Ingen kommentarer: